Client
Cellnex
Serveis
Comunicació interna
Disseny i creativitat
Estratègia
Producció audiovisual
Webs i Apps
Data
2021-2022

Auditoria & Línia Editorial Intranet

L'àrea d'Engagement de Cellnex, el principal operador europeu d'infraestructures de telecomunicacions sense fil, tenia la necessitat de fer brillar la seva intranet i així ens van plantejar un repte que es va dur a terme en tres fases i que, més enllà d'un canvi estètic i de l'arquitectura del seu web intern per millorar l'experiència d'usuari, ens va endinsar en la definició del seu contingut i governança. Un projecte per al qual treballem durant gairebé dos anys, creant un equip multidisciplinari format per l'àrea d'Engagement i d'IT de Cellnex, per Raona, responsables del desenvolupament de la intranet, i de La Magnètica, partner digital de l'agència.

Fase 1. Auditoria

Identificar barreres i reptes, prioritzar i planificar el projecte, per desplegar tot el potencial de la intranet. En aquesta fase es detecten alguns problemes d'usabilitat i noves necessitats que comporten una millor organització i categorització dels continguts, donant solució a aquests problemes i millorant la governança, els procediments i els continguts de la intranet.

Fase 2. Llançament

Després de la primera fase, creem la campanya This is Us per llançar la nova intranet, per a la qual cosa realitzem diverses peces audiovisuals explicant les novetats, així com diferents banners i posts.

Fase 3. Guia editorial i Editor

Atès el creixement de la companyia (nous països i empleats/des), l'última fase consistia a facilitar l'edició de continguts perquè resultés més intuïtiva i homogènia. Per això creem un assistent que guia els editors en el procés de creació i publicació de noves notícies, amb una secció de tips i bones pràctiques extretes de la guia editorial.

No items found.