Client
Fundación Jaume Bofill
Serveis
Gabinet de Premsa
Data
2016

Què Funciona en Educació?

Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill han elaborat una compilació de l'evidència científica rigorosa que existeix sobre l'impacte dels programes educatius que inclouen l'aprenentatge de competències socials i emocionals, així com dels programes centrats en habilitats autoregulatives (com l'autonomia o la motivació). Ho han fet en el marc del projecte "Què funciona en educació?", amb l'objectiu d'aportar evidències per a la millora de la política i pràctica educativa a Catalunya. Ivàlua va encarregar a laChincheta el gabinet de premsa de l'acció, per traslladar als mitjans l'existència d'aquesta Jornada i els resultats d'aquesta.

No items found.