Client
Prodeca
Serveis
Disseny i creativitat
Data
2013

Manual Corporatiu de l'SmartFruit Congress

La Promotora d'Exportacions Agroalimentàries (PRODECA), ofereix a la indústria alimentària de Catalunya serveis de suport al comerç exterior i al procés d'internacionalització de promoció de la qualitat alimentària. Per això, organitza congressos i jornades sectorials que persegueixen aquests objectius. 

PRODECA volia modernitzar el seu congrés internacional de control de plagues en fruita, i van trucar a laChincheta per aconseguir-ho. Immediatament i amb una sola reunió amb el client vam tenir clar que el congrés havia de fer un gir quant a la seva imatge, començant pel principi: la marca. Per donar-li la volta vam decidir posar el focus en l'emergent concepte de les "smart cities": si tendim cap a ciutats intel·ligents, hauríem de tendir també cap al camp intel·ligent... D'aquesta manera, va sorgir el nou concepte SMART FRUIT, que va donar nom al congrés. Què és una fruita intel·ligent? Una fruita produïda amb el compromís del seu entorn, amb infraestructures i tractaments dotats de solucions tecnològiques avançades, per facilitar la interacció del ciutadà urbà amb els elements del camp, per millorar la traçabilitat dels productes i la seva qualitat, tant real com percebuda.

No items found.