Client
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Generalitat de Catalunya)
Serveis
Continguts
Disseny i creativitat
Estratègia
Data
2016

Pla de Comunicació del sector productor de carn de conill de Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ens va encarregar elaborar un Pla Estratègic de Comunicació per aportar un fil conductor a les accions de Promoció de Consum de Carn de Conill criat a Catalunya. Per fer possible el projecte, vam dur a terme una primera fase d'anàlisi del sector, elaborar un detallat DAFO i a continuació vam passar a definir l'estratègia de difusió del Pla.

No items found.